Os gwelwch yn dda cwblhewch y ffurflen ar-lein isod. Cewch eich cofrestru ar ôl mynychu fel claf a chael archwiliad gan un o'r deintyddion.

Os gwelwch yn dda a wnewch chi argraffu, cwblhau ac arwyddo'r ffurflen hanes meddygol cyn mynychu eich apwyntiad cyntaf. Bydd hyn yn osgoi oedi diangenrhaid pan yn mynychu'r apwyntiad.

Enw *
Enw

Os gwelwch yn dda a wnewch chi argraffu, cwblhau ac arwyddo'r ffurflen hanes meddygol cyn mynychu eich apwyntiad cyntaf. Bydd hyn yn osgoi oedi diangenrhaid pan yn mynychu'r apwyntiad.

Register_button.png