About_Badge_Img.png

Amdanom

Yn bractis newydd sbon, mae Gwena yn agor pennod newydd mewn gofal deintyddol yng ngogledd Caerdydd. Rydym yn bractis teuluol gyda thîm ymroddedig sy'n cynnig gofal deintyddol o'r safon uchaf, a hynny mewn awyrgylch modern.

Lleolir y ddeintyddfa ar Heol Maes-y-Coed, yn hwylus i'w gyrraedd mewn car neu ar drafnidiaeth gyhoeddus, ac yn cynnig parcio rhad ac am ddim. Mae gorsaf drenau Tŷ Glas o fewn 200 llath.

Cynigiwn oriau estynedig i gyd-fynd â bywydau prysur ein cleifion.

Croesawn deuluoedd a chleifion o bob oed, a gellir cynnig yr holl driniaethau deintyddol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cynigir ystod eang o driniaethau, o ofal deintyddol cynhwysfawr GIG i fewnblaniadau deintyddol a sythu dannedd.

Yn cynnwys y cyfarpar a'r dechnoleg fwyaf cyfoes, mae'r practis yn adlewyrchu ein athroniaeth bod angen diweddaru ein gwybodaeth a'n sgiliau yn barhaus er mwyn darparu'r driniaeth orau posib i'n cleifion. Ymfalchïwn hefyd ein bod yn cynnig gofal personol rhagorol i'n cleifion sy'n gwneud yr holl brofiad yn fwy pleserus.

 


Cwrdd â'r Tîm

Mae ein deintyddion yn cael eu cefnogi gan ein tîm ymroddedig:

Laura Williams

GDC no. 171056
Therapydd Deintyddol / Hylendid

Ruth Thomas - Greenslade

GDC no. 5768
Hylendid

Sioned Owens

GDC no. 6588
Therapydd Deintyddol / Hylendid

Sarah Arlotte

GDC no. 156921
Prif Nyrs Ddeintyddol

Jessica Kaged

GDC no. 137436
Nyrs Ddeintyddol

Grace Aston

GDC no. 275179
Nyrs Ddeintyddol

Elise Mott

GDC no. 249618
Nyrs Ddeintyddol / Derbynnydd

Rebekah Smith

GDC no. 253323
Prif Dderbynnydd

Deintyddion

Dr. Osian Davies BDS

GDC no. 80760
Cyd-bennaeth Practis

Dr. Anna Davies BDS PDDS MFGDP

GDC no. 82418
Cyd-bennaeth Practis

Dr. Bharat Nagrani BDS MJDF RCS (Eng)

GDC no. 153101
Deintydd Cyswllt

Dr. Kieron Craine BDS

GDC no. 251429
Deintydd Cyswllt

Dr. Sarah Murray BDS (Cardiff)

GDC no. 194458
Deintydd Cyswllt